[personal profile] sposterig
Передивився фільм "Капітан Алатрісте" з Віґо Мортенсеном, за романом Переса-Реверте. Це, звичайно, не фільм, а інсценування картин Веласкеса. Сюжету в ньому нема, є розкішно виставлені мальовничі сцени, що змінюють одна одну без жодного логічного зв'язку, але з продуманим перемежуванням пафосу і мелодрами. Все дуже пишно і драматично. Я в захваті від цієї стрічки, але ідей в ній небагато. Власне, одна: "Відважних бійців завжди використовують і зраджують владні нікчеми". От новина. А відважні бійці хіба цього не знають, не очікують? Сподіваються на щось інше? Знають. Але погоджуються гинути, калічитися і відчувати себе зрадженими. Тому що їм подобається адреналіновий пріход і тому що не знають, що ще робити зі своїм життям. Я, власне, теж не знаю, що робити зі своїм життям, але адреналіновий пріход не люблю, він в мене страх не знімає, тільки весь колотитися починаю. І тому не погоджуюсь бути використаним і зрадженим. І тому добровольцем в АТО не пішов.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

May 2017

S M T W T F S
 123 456
78910 1112 13
14151617181920
2122 2324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jun. 24th, 2017 10:31 am
Powered by Dreamwidth Studios