[personal profile] sposterig
Днями відвідав виставку раніше зовсім мені невідомої митцині Hannah Ryggen.

Галерея у місті одна-єдина, і обирати нема з чого. Але цього разу пощастило – і митциня, і експозиція виявилися цікавими.
Дещо про художницю я дізнався на самій виставці, дещо нагуглив, хоча й небагато: можеш уявити, її навіть нема на англомовній вікіпедії. Hanna Ryggen норвежка, працювала в середині 20 сторіччя в жанрі tapestry (це художнє ткацтво? гобеленистика?), хоча і казала про себе: «Я не ткаля, я художниця, лише мій інструмент не пензль, а верстат». Використовувала натуральні тканини і барвники. Тут були виставлені лише три роботи: величезні, на пів-стіни, ковдри простого крупного плетіння, з вставками пухнастої вовни, що додає рельєфності. Кольори неяскраві, але насичені, впевнені, я б сказав, базальні: сіро-синій, брунатний, чорний. Рівно залиті барвами площини, на яких не виділяються, а проявляються людські образи і знаки.
Тематика її робіт була політично ангажованою. Дві з представлених робіт ще передвоєнні: перша – "DRØMMEDØD" («Загибель мрій»), 1936 - вочевидь антигітлерівська; друга – «Etiopia» ("Ефіопія"),1935, - антиколонізаторська і знов-таки антифашистська; Муссоліні, який тоді щойно завоював Ефіопію, зображений зі встромленим в голову списом.

Коли полотно демонстрували на якійсь міжнародній виставці у 1937-му, то цей кут прикрили, щоб не ображати італійців. Але коли через пару років фашисти самі прийшли в Норвегію, Ханна Рюґґен вивісила свої гобелени у дворі на огляд перехожим і окупантам. Пізніше вона переховувала втікача з концтабору у своєму заміському будинку. Тобто «практикуй, що проповідуєш». Третя – портретна – робота «Jul Kvale» (1956) зображує норвезького антивоєнного активіста 1950-х років.

А до робіт Ханни Рюґґен були додані два елементи, які спільно створили ніби обрамлення для полотен, вписали їх у широкий історично-суспільний контекст. За принципом, так би мовити, «закономірної випадковості»:), коли один факт тягне за собою інший, а той третій, і всі вони нібито жодним чином між собою не пов’язані, але спільно створюють – еге ж, еге ж! – тканину світосприйняття). Я так само у блозі пишу). Отже, вони взяли два приватні листи одного арт-куратора іншому, в яких він, як у інтелігентів прийнято, розводиться і про історію, і про мистецтво, і про рідню, перестрибуючи з одного на інше за своїми власними асоціаціями. І куратори, по-перше, виставили ці два листи,а по-друге, на стенді зібрали книжки і газети, які він у листах згадує.

Таким чином, візуальні образи гобеленів виявляються вплетеними в сучасний дискурс. Я люблю це слово, і часом ним зловживаю, але тут воно доречне, бо події і факти ми сприймаємо не як такі, а як предмет суспільного обговорення і постійної інтерпретації, тобто – дискурсу. Картинка є картинка, подразнює собі візуальні рецептори, та й досить з неї. Але коли я дізнаюся про її вплив на інших людей і їхню реакцію на неї, то вона стає вже соціальним явищем, а для мене самого стає містком, що пов’язує мене з цими людьми, громадами, суспільствами. Так вже цікавіше, і власна значущість зростає, скажи ж?

І ще трохи про тісний світ. Тут взагалі-то про Україну ніхто не знає і не згадує. Але адресатом тих листів з виставки є українка (діаспорянка, здається), арт-менеджерка Марта Кузьма (я про неї у Києві чував), а дописувач у листах згадує про битви другої світової на українській землі і розводить лівацьку конспірологію про «руку НАТО» у наших подіях і про можливість югославського сценарію. А з сусідньої зали лунає закільцьований голос дикторки, яка читає інструкцію про з поводження у снайперо-небезпечних районах Сараєво. Тісний світ, все переплетено.


UPD лютий 2017: ілюстрації хостив на ImageShack, який їх знищив, а в мене власні фото не збереглися. Гобелени наново знайшов в інтернеті :(
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

September 2017

S M T W T F S
     12
34567 89
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 11:07 pm
Powered by Dreamwidth Studios