[personal profile] sposterig
На минулому тижні відвідав оцей прецікавий культурний захід: "Мовами греків Приазов'я"
Його проводили грецька національна громада "Енотіта" і кафедра грецької мови університету Шевченка. Доповідачі розказали коротко про історію греків України і їхні мови, про розвиток їхніх культур і мов у двадцятому сторіччі; при цьому по залу циркулювали інформативні хендаути, які я нашвидкуруч сфотографував і ними ілюструю цей допис, а потім самодіяльні артисти з національного театру співали і читали вірші - деякі з них я записав на мобілку; поставлю тут посилання і раджу послухати - дуже вони мені до душі припали.


Дещо про це я і раніше знав з інтернетів, бо ця національна громада мене дуже цікавила, але зовсім інша справа, коли це тобі розповідають з перших рук.

По-перше, мене з дитинства зачаровувала давньогрецька і візантійська цивілізація: з освітньої програми, з музеїв, з книжок, на яких виріс (мифы, "Илиада", "Алкамен - театральный мальчик", "Царьградская пленница", "Приключения Кукши из Домовичей" та інші) я сформував собі дещо ідеалізований її образ як якогось насиченого енергією атома, що вибухнув і породив наш світ. Давня Греція здавалася мені якоюсь прекрасною утопією, до якої ми, як той уроборос, маємо дотягнутись в минуле через майбутнє. І ще сильнішим стало це зачарування, коли до мене вже в підлітковому віці дійшло, що та античність і Візантія - не лише десь там в недосяжному для радянського провінційного хлопчака і тому нереальному Середземномор'ї, а ось прямо тут, в Україні - Тіра, Ольвія, Херсонес, Пантикапей, Кафа! Що ось по наших річках, розсуваючи осоку, плавали ті триреми, які я старанно перемальовував і клеїв з паперу!

Хоча я розумів, що ми не маємо прямого зв'язку із давньогрецькими земляками, але сам факт їхньої присутності тут зовсім інакше висвітлював нашу неромантичну невисоку культуру, виводив нас із колоніального аграрного сараю на широку агору європейської цивілізації. І ось нащадки тих греків тут, поруч, збереглися і існують - це дивовижно.

По-друге, незалежно від конкретної національності чи мови, мене завжди інтригував феномен збереженння ідентичності і опирання асиміляції у несприятливому середовищі. Євреї, вірмени і ось греки мене дивували тим, що, живучи у розпорошених меншинах серед в основному ворожої більшості збереглися як окремі етно-культурно-релігійні сутності. Хоча і з точки зору суб'єктивної вигоди, і за об'єктивними законами "соціальної фізики" мали б давно мімікрувати, асимілюватися і зникнути, як зникли безчисельні племена до них і як вже у третьому поколінні розчиняються серед більшості сучасні мігранти. Що утримує людей разом, усталюючи з них громаду? Адже вони постійно контактують з людьми з оточуючого соціуму, вчаться у них, служать їм, одружуються з ними - але весь цей час їх ніби оточує якась мембрана, яка є легкопроникненою і прозорою, але здатною тримати свій вміст вкупі. Що їх утримує - віра, ритуали, економіка, влада? Ось як моє тіло: молекули постійно з мене вилітають і вивалюються, і я повсякчасно замінюю їх новими, і за життя я безліч разів вже витік сам із себе і наново зліпився - але залишився собою. Містика чи фізика?

***
Тож, греки Приазов'я - а точніше, греки Криму. Вони мають дуже древнє коріння: частково аж від поселенців доби грецької колонізації, а в основному від греків Візантії. Після її падіння і завоювання Північного Причорномор'я різними тюрками (половцями, татарами, турками) вони відірвалися від основного етнічного масиву греків навколо Егейського моря, і з часом розпалися на дві громади. Одна продовжувала говорити грецькою, але в ізоляції їхня мова сильно трансформувалася і перетворилася чи то на діалект, чи то взагалі на окрему мову (хоча і споріднену з новогрецькою).Друга під впливом завойовників перейняла тюркські мови і з них створила власну тюркську мову - але зберегла православну віру і грецьку ідентичність

(до речі, середньовічні українські вірмени, що залишили свої пам'ятки у Кам'янці і Львові, теж були тюрко-(половецько-)мовними).

Цікаво, що обидві громади називають себе "римлянами" (бо їхня прабатьківщина - Візантія - офіційно вважала себе Римською імперією). Лише з різницею у вимові: грецькомовні називають себе "румеї", а тюркомовні - "уруми".
Жили вони протягом останнього тисячоліття в містах Криму (навіть одна з їхніх самоназв - базаріоти, тобто ті, що живуть при базарі, а значить, у місті), поки не добралася до них з півночі Російська імперія: під час поступового завоювання Кримського ханства у 1770-80-х роках росіяни добровільно-примусово, як вони вміють, переселили більшість греків з Криму у степи північного Приазов'я, де греки збудували Маріуполь і багато інших міст і сел.Після революції більшовики дали були їм можливість національно-культурної автономії з власними школами і газетами - і, звісно, все це відродження у 1938-му розстріляли, а після Вітчизняної війни ще і депортували греків в Середню Азію на голод і холод. Потім вони повернулися
Зараз їх під сто тисяч, але громади були розхитані і знекровлені всіма цими бідами, і зараз більшість молоді вже мов своїх не знають - говорять російською, рідше українською, а якщо вчать - то новогрецьку мову Греції, а не свої місцеві. Центром румейської громади, як я зрозумів, є селище Сартана, а урумської - селище Староігнатівка (обидві в Донецькій області в прифронтовій зоні).


У румеїв стан справ з культурою і літературою кращий, є навіть театр в Сартані; а у урумів гірший, їхній представник сказав, що всього три автори щось друкували урумською. На щастя, нещодавно петербуржці написали, а кияни видали перший посібник урумської мови із записом усної мови і пісень - щось та збережеться для прийдешніх поколінь.


***І ще пісні:

https://youtu.be/bz4Bhrf38NA
https://youtu.be/e0hGbTlGm0Q
https://youtu.be/gNL3LLFut14
https://youtu.be/cUdmkhOW_Ws
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

October 2017

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 12:42 am
Powered by Dreamwidth Studios