[personal profile] sposterig
Минулого тижня підряд відвідав дві історико-політичні лекції, організовані такою ініціативою “Вільна академія змін” і проведені у клубі (коворкінгу? антикафі? опенспейсі?) “MediaHub”. Ініціатори беруть гроші і за присутність, і за онлайн-трансляцію, а публікують потім лише парухвилинні фрагменти заходів, тому я як прихильник свободи інформації і піратства записав лекції на мобілу і вивішую тут. Звук тихий, але в навушниках нормально чути, я перевірив.

***
Перша лекція — шанованої історині Наталії Яковенко на тему “Анатомія повстання”.

Про пані Наталію я знаю вже кілька років завдяки записам її лекцій на ютубі, і ставлюся до неї з великою повагою і цікавістю: вона просто дуже розумна, а ще і раціонально-скептична, як і личить справжньому науковцю. Личить-то личить, але в наш ідеологізований і екзальтований час ця необхідна вченому риса, на жаль, стає все рідшою, і те, що має бути нормою, стає ексклюзивною цінністю. Особливо — серед істориків. Тому я не вагаючись пішов її послухати вживу, і дуже цьому радий. Отримав велике задоволення — вона хороший лектор і цікавий співрозмовник. Однак зміст і висновки її лекції залишили мене розгубленим і незадовільненим. Вона демонтувала героїко-романтичний міф про повстання як інструмент досягнення соціально-історичного прогресу і справедливості — але, як мені здалося, не запропонувала жодної альтернативної пояснювальної моделі. Марксистську заперечила, романтико-націоналістичну заперечила, релігійну теж — а яка тоді?

Вона багато часу приділила аналізу понять “бунт”, “повстання” і “революція” на кількох історичних прикладах - але зрештою вивела до того, що різниця лише кількісна, а не якісна, що всі вони криваві і руйнівні, і всі вони закінчуються поразкою і реставрацією попереднього режиму, а їхні рушійні сили — суб'єктивні і випадкові.
Знов-таки, на фоні сьогоднішнього нагнітання ррреволюційного пафосу і міфотворчості (як про Майдан і УПА з нашого боку, так і про Лугандон і більшовиків з їхнього) така позиція витверезує і включає мозок. Але ж наука, в принципі своєму, має пропонувати пояснення і так здатність до хоча б сякого-такого прогнозування, якщо не керування, а не лише деконструкцію. І цього я не почув — ну, може, не второпав.
Сам я на цю тему багато міркував, і вже давно для себе склав таку пояснювальну формулу:

Бунт — це повстання, рухоме в основному причинами; бунт виникає через (суб'єктивно чи об'єктивно) тяжкі умови життя людей. Люди відчувають сильне бажання позбутися цього страждання, в тому числі і через силове руйнування нестерпного устрою — але далі вони не мислять. Бунт виникає, бо страждання штовхає людей в спину.

Революція — це повстання, рухоме не тільки причинами, а і більшою мірою цілями: людей мучить наявна ситуація і вони хочуть створити іншу, нову; вони мають (байдуже, що приблизне і фантастичне) уявлення про новий бажаний соціальний устрій. Тобто їх не тільки в спину штовхає страждання, а і тягне вперед якась мрія. Ця мрія вже якось описана в застановчих текстах, які вже відомі хоча б найактивнішій частині суспільства, і вже існують якісь організації чи хоча б окремі лідери, що збираються на практиці втілювати бажаний устрій. Якщо все це є, то у бунта більше шансів на перемогу і подальшу зміну стану справ.

Якщо так, то прогнозувати розвиток подій можна не тільки через заміри рівня незадоволеності і агресії серед населення — а і через вивчення масових суспільних уявлень. І, знов-таки, якщо так, то Майдан наш був бунтом, а не революцією, і поразки зазнав цілком закономірно, бо не зміг ані сформулювати власної мети, ані створити сталу організацію для її поступового досягання. І з тих самих причин та агресія, що накопичується у суспільстві зараз, вибухне знов-таки не революцією, а таким самим безрезультатним бунтом.


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

October 2017

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 12:42 am
Powered by Dreamwidth Studios