[personal profile] sposterig
Погода на дворі зовсім листопадова; навіть і не віриться, що кілька днів тому виїжджав з друзями на пікнік ось у таку красу:
Ох благословенний наш край. Я багато по Євразії поїздив, а кращої природи ніде нема (хіба може у Франції? її не знаю). От тільки з народом питання ще відкрите. Але потрошку розвиваємось, чап-чалап до прогресу. Ось у цьому місці стоять такі каплиця і вітряк, і хата музейна:Не розламав ніхто і не загадив. Каплиця відчинена, вся іконами завішана, і не розікрали, і не розбили. На паркані об'ява висить від селян, мовляв, чистоту місцини самотужки підтримують сусідські сім'ї, тож просимо туристів помагати і за собою прибирати. І таки в цілому виходить, схили досить чисті. А споруди ці поставили у 1992-му році сектанти з т.зв. "Української Духовної Республіки", були такі на чолі із фантазером Олесем Бердником. Воно виглядає так ніби православне: каплиця, хрест, над дверима барельєф богоматері; а насправді і хрест не християнський, а семиконечний, і не богоматір це, а інша богиня - Україна-Матір, якій вони поклонялися. Суспільство у нас абсолютно віротерпиме. Ще камінь там стоїть із пафоснючим написом: "Послання у вічність! Відкрити у день, коли буде подолано час і смерть. Ми знаємо - це буде". Яку тільки маячню люди не придумують, щоби заглушити страх смерті. У православних своя, у цих інша, у націоналістів третя. Єдина здорова ідея, породжена людством за всю історію - лібералізм, але це не про нас.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

October 2017

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 12:40 am
Powered by Dreamwidth Studios