[personal profile] sposterig
будь-який механізм репресій, раз створений, далі працює не на мету, а на самого себе.

Закриття (будь-яких! байдуже яких!) інтернет-мереж є загрозою для нас в першу чергу. Світ тобі клином зійшовся на тій Московщині, що лише про неї і думаєш? «Я залишив її на перехресті, а ти її досі несеш» (с) . Про себе треба думати, про свої потреби.

Соцмережі – це просто інструмент, річ, вони не мають власної волі і свідомості. Вебдваноль належить не тому, кому «належить», а тому, хто його наповнює змістом. В соцмережах є і московські пропагандисти, і ворожі агенти – але є і наші агенти, і просто маса звичайних споживачів, які мають свої прості потреби в розвагах і спілкуванні, і хто ти до біса такий їх в цьому обмежувати? Через наші кордони продовжується торгівля із ворогом – але з цим режим не бореться; він бореться із домогосподарками, які шлють анекдоти і рецепти. Московці чавлять яблука, бо вважають себе вправі вирішувати за споживача, що йому їсти, і ми над ними, скаженими, сміємось; а самі вирішуємо за споживача, що йому дивитись і що казати! Дожилися ми на третьому році народного повстання до поліції думки, сором-то який!

Автоводії бувають п’яними і вбивають людей, а ще на машинах можуть їздити злочинці – але ж ми не заборонимо автотранспорт? Ми будемо його краще регулювати і уважніше контролювати водіїв, але не станемо припиняти рух автівок як такий. Грипозний вірус поширюється і заражає людей щороку – але ж ми не будемо забороняти людям виходити на вулиці через нього? Ми будемо їх краще просвіщати та попереджати, і забезпечувати ліками.

Так і з соцмережами: кваліфіковані управлінці могли б а) виловлювати тролів і московських пропагандистів і судити їх за наклепи; б) інформувати і попереджати лохів про небезпеку і підвищувати їхню свідомість; в) перехоплювати ініціативу в мережах і прочищати мозки росіянам через власну правдиву і розумну пропаганду; г) створювати українські безпечні альтернативи і переманювати людей туди якістю і зручністю. Але де ж ми візьмемо кваліфікованих управлінців? Маємо лише совків, хоч і у вишиванках, які тільки і вміють, що «дєржать і нє пущять». Дякую, пане надзирателю, що просто кабеля сокирою не рубонули.

Я бачу і розумію всі неуникненні причини і можливі позитивні результати заборони «ворожих» соцмереж. Але не мною було підмічено: якби закриття соцмереж вчинив Янукович в рамках диктаторських законів 16 січня, то ми всі б повстали проти цього, бо мережі, серед інших функцій, є і інструментом народу для координації і боротьби за свої права. Особисто я свідомо ніколи не мав акаунтів в російських мережах, і завжди робив зауваження знайомим, які їх мали, а скриньку на мейлру закрив після Беслану; але я мав право створити такі акаунти – як і в американській чи полінезійській соцмережі, бо право на свободу слова мені важливе. І вбий мене грім – не розумію, чому ти зараз радієш обмеженню твоїх прав.

Тому що ти ненавидиш російських окупантів? Що ж це за ненависть, яку ти делегував сторонній людині (Президенту), щоб вона за тебе її відчувала і за тебе діяла? Сам ненавидиш – сам і ігноруй, бойкотуй, агітуй проти. Але сам, як вільна, самостійна людина, а не як безпомічний одобрямс, за якого вже все вирішили і йому тільки і лишається, як приєднатися до волі владаря.

Нам вже не дозволили володіння зброєю – бо ми ж дурні та безпомічні, наробимо самі собі шкоди без мудрого поліцейського наглядача. В нас вже тормозять децентралізацію, бо ми ж дурні, не зможемо самокеруватися. От і соцмережі закривають, бо ми ж дурні, незрілі, не второпаємо самі, що читати і як тлумачити – хай мудрий цензор за нас це вирішує. А цензура і будь-який репресивний апарат не розійдуться по домівках після заборони «ВК», бо хочуть отримувати зарплату щомісяця. Вони будуть шукати, що наступне заборонити, і кого іще контрольнути і пресонути – прецедент-то вже є, чому б не продовжити?

І коли прийде час скидати з трону чергову потвору – а цей час, на жаль, завжди знову і знову приходить – чим координуватимешся, волелюбцю? Фейсбуком? А що, на бога, завадить президенту і його відрізати – він же ж теж іноземний? Та ще й дорікнути тобі непослідовністю – аякжеж, одну заборону підтримав, а аналогічну не підтримуєш? І що тоді, поштовими голубами будеш скликати громадянське суспільство?

І всі ті перелічені прагматичні міркування є «по-другим». А «по-першим» є принципи. Є речі, яких треба триматися навіть ціною втрат і шкоди, бо саме вони роблять нас – нами. Інтеграція в Європу в цілому і Майдан зокрема для того і є, щоби ми стали вільним суспільством. Американці воювали з нацистами – але в них є зареєстровані нацистські партії, бо принцип політичної свободи їм важливішій за кон’юнктуру, і саме це робить їх великою нацією. І якщо свобода надається «правильному» і обмежується «неправильному» - то це вже не свобода взагалі. А ми хапаємось за дріб’язкові вигоди – і ризикуємо загубити найголовніше і найважливіше: свободу думки і свободу слова.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

October 2017

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 12:41 am
Powered by Dreamwidth Studios