sposterig ([personal profile] sposterig) wrote2017-07-16 10:19 am

Кутаісі, Тбілісі і кісі


Кутаісі


Тбілісі


Барбаре Джорджадзе, авторка першої грузинської кулінарної книги і типу перша грузинська феміністка. На її честь названий хороший ресторан, там я пив хороше вино кісі.

catzdaddy: (pic#11201650)

[personal profile] catzdaddy 2017-07-16 10:16 am (UTC)(link)
Яка сурова кобіта )))