[personal profile] sposterig
Вчора відвідував адміністрацію району Грачаніца, який населений сербами. Спостереження дивні і протирічливі: мешканці ігнорують суспільно-політичну реальність і продовжують робити вигляд, ніби досі живуть в Сербії. Багато сербських прапорів, кириличних написів, передвиборчих плакатів сербських партій, і навіть динар ходить нарівні із євро.


Контекст: до війни сербів в регіоні було досить багато (біля 10%), і вони були у привілейованому становищі – адже сербська була офіційною і академічною мовою; тим більше добре було бути сербом, коли почався поліцейський терор проти албанців. Крім того, треба мати на увазі загальний культурно-ідеологічний фон: сербська ментальність/ідентичність достатньо самозвеличувальна, вони вважають себе вищими за сусідів і в культурному, і в військово-політичному аспекті. І раптом така поразка, таке приниження: албанці, яких серби вважають напівдикунами, добули собі покровительство Заходу і таки відділилися, і створили власну державу! Сербам це нестерпно. Думаю, що під час війни був і зворотній терор албанців проти сербів; але навіть і без нього сербам було важко визнати поразку і жити серед переможців, і вони масово повиїжджали – хто в саму Сербію, хто «за Ібар» – тобто в північну частину краю, де створився сербський анклав, відділений річкою Ібар. На решті території сербів лишилося півтора відсотки населення. Ті, що лишилися, замкнулися в своїх містечках і селах, таких десь вісім по країні. Албанська влада фінансує їх нарівні з рештою муніципалітетів, і у внутрішнє життя не втручається. Тут взагалі державний устрій дуже децентралізований, кожна громада самостійна.

Мені на це було дивитися сумно, бо я бачив в цій ситуації репліку нашої сьогоднішньої. Сербія=Росія, імперська метрополія з анти-європейською ідеологією; Косово=Україна, колонія, що хоче відділитися і приєднатися до Європи; сербські анклави в Косові=проросійські сепаратистські регіони, Крим+Донбас, що хочуть воз’єднатися з імперією. Така сама неповага до корінного народу: серби не вчать албанську мову, хоча албанці, зі свого боку, так-сяк по сербськи говорять, а всі офіційні документи і вивіски дублюються обома мовами; серби продовжують вживати офіційну сербську назву краю «Косово і Метохія» («КіМ») замість албанської назви «Косово» (це як називати Україну Малоросією). Таке саме ігнорування факту існування держави – серби бойкотують парламентські вибори. Такий самий культ міфологізованої героїзованої історії: ось сторінка з місцевої газети, взяв у кав’ярні:

Такий самий культ Росії – не реальної, а такої ж міфологізованої, примарної. Минулого місяця я в сербську частину Митровиці, за той-таки Ібар, їздив; ось це тамтешній пам’ятник російському дипломатові і філологу Щербині


А зразу за пограничним мостом на вулиці портрети Мілошевича, Лукашенка і Путіна.

(я побоявся фотографувати як слід, клацнув на ходу, бо на нас там пацани недобре зиркали, а колега-албанка була налякана. Якраз поруч група молодих сербів волала і погрожувала старому албанцю на мосту).
Назло бабушкє отморожу уши, назло цивілізованому світу буду орієнтуватися на відсталу деспотію. Проти логіки, проти власних інтересів – просто заради помсти за поразку.

І якихось перспектив примирення, інтеграції, відновлення добросусідства я, на жаль, не бачу – ані там, ані тут.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

October 2017

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 18th, 2017 07:34 am
Powered by Dreamwidth Studios