[personal profile] sposterig
Я кілька років жив і працював у Центральній Азії, і досі цікавлюся тамтешніми подіями: зрідка листуюся з колегами, читаю тамтешні руськомовні вебсайти; інколи дивлюся на ютубі сюжети місцевих телестудій. Це специфічне культурно-інформаційне середовище, і, спостерігаючи за ним, я отримую guilty pleasure, як від споглядання в прямому ефірі за потопаючою у повені людиною. Модерне суспільство потопає у мороку середновіччя і, ніби за гілку над водою, намагається зачепитися за телевізійний образ сучасності.
З одного боку, молоді люди там так само, як і у нас на Заході (еге ж, ми для них Захід), висять в інтернеті. Але з іншого боку, в них реально нема ані мовних компетенцій, ані просто обізнаності про сучасний світ. Тому репліки і діалоги на тамтешніх політичних інтернет-форумах трапляються абсолютно фантасмагоричні. Якась сорокінська мішанина ідей місцевого шовінізму, звірячої ненависті до сусідів, наївного обожнювання західного прогресу і щирого прагнення переконати всіх у своїй доброті і гостинності. І все це жахливою ламаною руською чи англійською. Якби вони не були такими безпосередніми, то виглядали б найбрутальнішою цинічною пародією; але вони щирі. Просто такі ось недолугі і неоковирні.
Ось сьогодні потрапив на очі чарівний відгук на статтю змаразмівшого Лімонова «Города Украины ждут своих освободителей». Туркестанці, природно, дивляться на світ через російські окуляри, і часто обговорюють якісь події російської інфосфери, які нам невідомі чи нецікаві. Ну і ось хтось перепостив цю тєлєгу на популярній Centrasia.org, і в коментах я отаке здибав і зчарувався:
19:52 11.10.2014 №720 [x] вот едика лимона нада дат аружыя и бросыт туда , пус аспабаждаит джаляпп сыдит тут пишт всакую хуиню, а дома детям жене наверна говарит што усталь тижоли ден бил

І хто б що не казав – це глибоко мудрий відгук. Так, в ньому дивовижне невігластво; але і корінна, сєрмяжна правда.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

October 2017

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 01:23 am
Powered by Dreamwidth Studios