[personal profile] sposterig
Днями у Белграді мав відбутися футбольний матч між збірними Албанії та Сербії, якийсь відбірковий кудись. Внаслідок тривалого конфлікту навколо Косова серби ненавидять албанців (хоча Албанія як держава до цього непричетна). Тож з самого початку організатори (УЕФА, мабуть?) вирішили албанських вболівальників на стадіон не пускати, щоби запобігти провокаціям. Але не допомогло: один албанець (нібито родич якогось албанського міністра) з VIP-ложі запустив над полем мінікоптер, з якого звисав чорний прапор із червоною мапою "Великої Албанії" (це такий ірредентистський-експансіоністський проект об'єднання всіх балканських регіонів з албанським населенням у єдину державу). Футболісти почали штовхатися, сербські тіффозі оскаженіли і побігли на поле битися. Матч було зірвано.
Так ось цікаво, що косівські албанці чомусь сприйняли ситуацію як свою перемогу! Цілу ніч і наступний день після матчу по Пріштіні їздили і ходили колони святкуючих фанів, дуділи і волали.
А мені було б соромно від такої слави. Навіщо провокувати конфлікт на рівному місці?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

October 2017

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 01:12 am
Powered by Dreamwidth Studios