[personal profile] sposterig
Події цьогорічної російсько-української війни виглядають настільки абсурдними і безглуздними, що я кинув шукати цьому ані раціональних пояснень, ані раціональних контраргументів. Рушій тут один: ненависть росіян до українців. Тупо, банально, неполіткоректно - так. Але іншого пояснення нема. Росіянська самосвідомість, яка ототожнює себе зі своєю імперією, не може змиритися з існуванням когось схожого, але іншого. "Якщо хтось зовсім інший - треба від нього відмежуватися стіною; якщо ж він схожий, то він мусить просто розчинитися в нас, в росіянах, і не вийобуватись про якусь власну культуру чи мову". Таке ж місце в їхньому світогляді займають і інші такі етнокультурні групи - як білорусі чи зросійщені мордовські народи; але ті не опираються, а сумирно розчиняються, і тому росіяни їх лише зневажають; а українців - ненавидять. Навіть найкращі, найінтелігентніші з росіян страждають на це - кращі з них цю свою ваду усвідомлюють і контролюють, але раз-по-раз вона таки проривається на поверхню.
Я не суджу, яка з цих двох етнокультурних груп "краща", це все дуже відносно (хоча очевидно, що за об'єктивними показниками росіяни вчинили на теренах Євразії набагато більше руйнувань і вбивств, ніж українці). Не знаю, чи вважають росіяни українців гіршими за себе чи кращими (по своєму особистому спілкуванню з ними підозрюю, що таки вважають кращими і заздрять :)), але річ не в тому, а просто в самому факті інакшості, відмінності, яка для росіян нестерпна. І ті, хто вже відмовився від своєї особливості і розчинився в росіянщині - я маю на увазі в першу чергу донбасців - ненавидять українців ще більше, бо соромляться себе ще сильніше: "Як це так, я зрадив свою традицію, ліг під імперський чобіт, а він не хоче?! Що, відчуває себе кращим за мене?!" У нас це тепер називають "ватою", "ватнічеством", але це занадто м'який і поблажливий термін. Насправді це люта ненависть росіян до всіх, хто опирається розчиненню в росіянщині.

Той, хто ненавидить, вб'є і власну дитину і себе заради цієї ненависті. Його не зупинити ані раціональними аргументами, ані матеріальними заохоченнями, ані військовою силою. Ми нічого не зможемо зробити з Донбасом, де більшість населення нас ось так ненавидить, ірраціонально, люто. Ізраїль не зміг нічого зробити з арабами за шістдесят років, і ми не зможемо. Ми зможемо окупувати цей регіон і протягом поколінь тримати його під військовим контролем, але це буде лише новий Сектор Газа. Простіше відрізати його від нас стіною і приймати тих, хто розумніший. А ті, хто залишиться там, хай святкують власну ненависть.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

October 2017

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 01:11 am
Powered by Dreamwidth Studios