[personal profile] sposterig
От кажуть, що війна в нас не громадянська. Перед від’їздом некрасива ситуація в мене трапилася. Купував щось в супермаркеті біля вокзалу. Там кілька кас, і в сусідню стояла група чоловіків в однаковій безформній уніформі. Без позначок, кольору хакі. Тобто не військові, а якісь, мабуть, мобілізовані. Не знаю, чи воювали, чи на війну їхали. Брали щось, і горілку. А за мною в черзі стояла жінка і молодий чоловік. Вони не разом були, просто випадково в черзі зіткнулися. Обидва звичайні, худі, одягнуті просто. І я, пакуючи продукти, почув, що вони між собою почали щось про тих хлопів в уніформі неприязно говорять, і чоловік каже: «А на самом деле ані падонкі», а тітка, погоджуючись, киває. Я трохи розізлився і кажу щось типу як вам не соромно, вони нас захищають, їм подякувати треба (російською кажу). А тітка так із викликом і теж зі злістю мені: «Нет, не нада, я іх не просіла». А я зденервований вже був, важкий день, і як розкричався на них на весь магазин, мовляв, закрийте роти негайно! А вона: «А це не ваше дєло, ми між собою», а я: «Тут публічне місце, тримайте цю маячню в себе вдома!» Вони злякалися трохи. Тітка заткнулася, а чоловік собі став під ніс буркотіти «Учту. Возьму на вооруженіє». Як хлопи в уніформі відреагували – не знаю, вони ще стояли в черзі, а я спакувався і пішов.
А ще навесні в мене теж була аналогічна сварка з двома кацапихами в парку. Але я тоді з малим був, і тримав себе в руках, висміював їх, а не залякував. Не люблю виходити з себе, але краще психанути, ніж промовчати. Свій інформаційний простір требам відстоювати.
Отак. Щодня люди гинуть від сепарських куль, а значна частина населення тих сепаратистів підтримує. Звичайно, вояки сепаратистські здебільшого з Росії, але база підтримки в них в Україні все-таки є. Невелика, але є. Вони не зайди, вони місцеві. Значить, таки громадянська в нас війна.
Наше суспільство і російське суспільство все-таки ще не розділилися, є значна частина населення, яка себе ототожнює з Совком, а не з Україною. Тож це, мені здається, війна між, з одного боку, українцями (в політичному, а не в етнічному сенсі) і з іншого боку, совєцкімі людьми. З формальної точки зору ці совєцькі люди в основному є громадянами РФ, але частина їх формально числяться громадянами України. Але і з ними доводиться воювати. Таким чином, риси громадянської війни є. Це iternalised international conflict (міжнародний конфлікт, який набув риси громадянського).

upd Уточнюю свою думку (двома тижнями пізніше): в нас дійсно були/є передумови громадянського протистояння; але вони не досягали рівня збройного конфлікту протягом всіх двадцяти трьох років, не досягли б і тепер, якби не російське втручання. У суспільному розколі винні ми самі, у війні - російські інтервенти.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

October 2017

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 01:11 am
Powered by Dreamwidth Studios