[personal profile] sposterig
Між трьома можливими реакціями на небезпеку – боротися, тікати, завмерти – я за своєю натурою здебільшого обираю тікати. Б’юся дуже зрідка, тільки коли вибору нема (та й то не дуже в мене виходить битися). Ось зараз у мене є вибір – повернутися в Україну і включитися в боротьбу, чи ні. З весни десь до липня дуже хотів повернутися. Мене захопили емоції – і ентузіазм перемоги, і співчуття жертвам, і бажання бути потрібним і соціально-включеним, і заздрість до сміливців, що пішли воювати, і ненависть до всієї цієї імперської сволоти. Але мене стримали три раціональні фактори: по-перше, мусив спочатку щось заробити, щоби залишити своїй сім’ї на чорний день. По-друге, я стерігся зради і некомпетентності керівництва, і хотів побачити, що попереднє покоління керівників йде зі своїх місць. Іти на ризик заради дурнів і негідників вважав нерозумним. По-третє, я знаю, що в хаосі першого етапу боротьби потрібні ініціативні пробивні адреналінщики, а від таких, як я, тільки зайвий клопіт: я за складом характеру виконавець, помічник, а ще боягуз і фізично слабкий. Але можу бути ефективним і дисциплінованим, якщо чітко знаю завдання і обставини. Тож я вважав, що корисніше буде, якщо підключуся, коли система налагодиться – і з організаційної, і з правової точки зору.

І ось минули півроку. По-перше, стосовно грошей: завдяки вдалому контракту я за ці місяці непогано заробив – вистачить рідним на рік економного життя. Але ці гроші я не можу отримати, бо Нацбанк в травні впровадив такий контроль над обігом валюти, що обидва банки, де я маю рахунки, тепер відмовляються приймати трансфери від моїх роботодавців. Отак от: я не можу лишити сім'ї грошей через драконівський контроль, а тим часом і старі «дони», і нові «любі друзі» крадуть безсоромно і безконтрольно. По-друге, вся кучмова-януковичева банда лишилася на місцях, незважаючи на своє ренегатство і нездарність. Я боюся від них пострілу в спину - забагато повідомлень з фронту, як інформацію продають, оточених не відводять, полонених кидають. Мене лякають їхні погрози засудити після війни добровольчі батальйони за участь у «НЗФ», а волонтерів – за «уникання податків». Не менш я боюся їхньої всьому світові очевидної дурості і незграбності (це вже по-третє), бо я бачу провальне командування і нездатність забезпечити вояків зброєю і теплим одягом. Ненависть до путінської Росії в мене величезна; але довіри до януковичевсько-порошенківської України в мене нема. Іти воювати за державу, в якій командує Гелетей, а судить Ківалов?! Для цього треба мати жертовність і завзятість: або фанатично вірити в релігійну ідею «батьківщини», або бути відчайдушним «самотнім рейнджером». Я не такий.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

October 2017

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 01:12 am
Powered by Dreamwidth Studios