[personal profile] sposterig
Стільки читаю і думаю про війну, що вона мені наснилася сьогодні. Ніби я лежу в траві на пагорбі, поруч лежать інші вояки і стріляють у лісосмугу поперед нас, звідки відстрілюються супротивники. А в мене зброї нема. В якийсь момент наші підіймаються і біжать в атаку, я теж; противники мигтять поміж деревами, відступаючи; вони в камуфляжному обтріпаному різнострої. З пагорба я бачу, що за деревами в долині міський багатоповерховий мірокрайон, а за ним видно широку ріку. Я біжу за іншими солдатами; чомусь бачу під ногами стрілу від лука; підбираю її і біжу з нею. Дуже тривожно: нас менше десятка, і ми біжимо прямо в це містечко, і я боюся, що це засідка, але не маю виходу, слідую за іншими. Хекаю і спотикаюсь, як в реальному житті. Відставши, вбігаю в підворітню – за нею видно звичайний міський двір з дитячим майданчиком; бачу, як хлопці завернули направо – аж раптом зліва неквапно виходять бойовики з автоматами, на рукавах нашивка ДНР, як я бачив у хроніках на ютубі. Перелякано уповільнюю ходу, дивлюся на стрілу, затиснуту в кулаці, кидаю на землю. Бачу, що кілька інших бойовиків входять в підворітню слідом за мною; але оскільки я без зброї, то вони придивляються до мене, не розуміючи, чи я їхній ворог, чи ні? Намагаючись не дивитися їм в очі, підхожу до дверей в стіні підворітні і захожу туди. Це ворожий медичний пункт, бачу спину чоловіка в білому халаті, який схилився над лежачим бойовиком. Чоловік у халаті оглядається і неприязно дивиться на мене. Швидко прохожу в іншу кімнату, в ній медична кушетка і вікно надвір; думаю, чи зможу я вистрибнути туди і втекти? В тривозі прокидаюся.
«Інтимне – це політичне». В цьому сні проявилися мій страх і невпевненість в собі і як в чоловікові, і як в воякові. Стріла, підворітня – мабуть, фрейдистські символи. А люди в камуфляжі – це і є люди в камуфляжі, про яких я останнім часом постійно думаю.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

October 2017

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 01:17 am
Powered by Dreamwidth Studios