[personal profile] sposterig

Їздив оце провідати батьків у свій райцентр, і відвідав там виставку кераміки художниці з Василькова Лесі Денисенко-Єременко . Це мені мати порадила: вона живе активним світським життям, ходить на всі концерти, виставки, читання — а щось таке у нас відбувається як мінімум щомісяця, район наш став напрочуд культурним; і на відкритті цієї виставки побувала теж, послухала саму майстриню.

Експонуються роботи в невеличкому залі в краєзнавчому музеї. І які ж вони цікаві, кумедні, добрі, розумні! Чиста радість їх роздивлятися!

В основному художниця передає свої ідеї через метафоричні образи наших звичайних українських тварин — котів, кіз, вогнегривів, левів, мишей, зайцелюдів, биків. Але в неї вони мудріші і товщі, ніж в житті.

Оцей твір-звір називається “Не журися, рябий бик”.


Весь тиждень небо зоряне орав, нарешті і субота, можна прилягти; аж ось і громадонька зібралася святкувати: грають, танцюють, жінка бикова на голові в нього вмостилася ладненько, а ця в капелюсі не знаю, хто, мабуть, теща його.

Відпочивай, бицю.

А це Лев-добродій: не хочу, каже, їсти баранів-українців, навіть коли вони, дурні, самі у миску лізуть. Я, каже, тримаюсь галичанських демократичних традицій.


А Лев-господар цьому дивується: не по-хазяйські це, харчами гребувати, ох не по-хазяйські.


Тм часом підданий левам народ живе собі, як знає: ось боярин жениха рекламує — той соромиться, піч колупає, а боярин не так до тої дівки, як до її матусі — ач яка ладна!


Ну, здається, домовилися про весілля; які ж гарні молоді!


Ось і сім'я, і дитинку всиновили; виросте — навчить батьків мишачій мові!


А в дітей взагалі вчитись треба, вони розумніші за дорослих: он як татка обсіли, хіба не мудрі? Ох коте-коте, тяжка твоя робота.


Терпіння взагалі нікому не завадить

Чи то жінкам терпіти таких тугодумів, чи то чоловікам терпіти таких балакучих? Ох ґендерні стереотипи, і тут не без них.

А ось пані Коза, метка молодиця, хоч і розлучена, а і дітками крутить, і себе у гарній формі тримає


Зайцелюди у Василькові, видно, живуть непогано, кругленькі та веселенькі:


Так, годі вже тої зими, летимо всією родиною в Хургаду чартерним вогнегривом!


На портретах родина майстрині, намальована її батьком; сама вона маленька праворуч.

Династія сільських інтелігентів! Уклін таким людям, бо вони, як кров, несуть знання і дух і живлять тим тіло народу.

А оці миски дзвенять, як фарфорові


А оцей кувшин росте, як яблуня


*

Розказали ми з пані Лесею вам глиняну казочку, а тепер добраніч!

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

October 2017

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 12:43 am
Powered by Dreamwidth Studios